Naše priemyselné vráta či už pásové alebo otočné
sú najekonomickejším riešením ochrániť zamestnancov
ako aj tovar od vonkajších nepriaznivých vplyvov ako
sú hluk, teplo, zima, vlhkosť, prach a prievan.

VÝHODY

- redukuje teplotné straty
- zabraňuje pohybu znečistených častíc vzduchom
- priehľadnosť materialu podporuje bezpečnosť
- chráni pred lisetajúcim hmyzom a vtáctvom
- izoluje pred hlukom strojných zariadení
- vyšuje comfort zamestnancov
- ľahká inštalácia
- pevnosť a sila
- minimálna údržba

 PODĽA POŽIADAVKY PRIPRAVÍME SADU NA MIERU HOTOVÚ NA KONEČNÚ INŠTALÁCIU SPOLU SO VŠETKÝMI
VEĽKOSŤAMI KTORÉ POTREBUJETE NA INŠTALÁCIU A TIEŽ SO VŠETKÝMI DRUHMI PVC PÁSOV PODĽA
VÁŠHO VÝBERU.

PRÍKLADY POUŽITIA

Príklady použitia

 

Príklady použitia

 

 INŠTALUJTE SI PRIEMYSELNÉ PÁSOVÉ DVERE SAMI.

  

 ŽIADNE NOŽE ANI ŠPECIÁLNE
NÁRADIE NIE SÚ K INŠTALÁCII
POTREBNÉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie tu uvedené Vám pomôžu stanoviť koľko PVC pásov bude potrebné na realizáciu
Vášho projektu. Závisí to od výšky dverí, polohe a druhu dopravy, rôznorodosti veľkosti
potreby pásov /hore v tabuľke/ ktoré sú k dispozícii v šiestich roznych prekrytiach. Pre vnútorné
dvere použite minimálne prekrytie, pre vonkajšie zase maximálne prekrytie.  

TEPELNÁ VODIVOSŤ
Tepelná vodivosť ie množstvo tepla prechádzajúce cez jeden kus
plochy a jednotku hrúbky nameranej podľa testov -
ASTM Test C-177.

PEVNOSŤ V ŤAHU
Všetky TMI, LLC flexibilné PVC pásy boli testované podľa
Amerického štandardu testovacou metódou – ASTM.
All of TMI, LLC’s flexible PVC strip

ANTI-STATICKÁ ÚPRAVA
Antisttická úprava pri 73°F a 40% RM / 1kilovolt je nasledovná: 
počiatočných 15 Seconds 30 Seconds 45 Seconds 60 Seconds 120 Seconds 
2.00   0.30   0.15   .08    .03   .00 

OBMEDZENIE HLUKU 
Mäkčené PVC môžu znížiť hladinu hluku od 10 db 35dB, v závislosti
od hrúbky materiálu. Údaje v tabuľke sú výsledky testu ASTM E-90 .
Tento material by prichádzal do úvahy pri budovaní tzv “Clean Room”-ov
alebo v high-tech oblasti /výroba/ .

NEHORĽAVOSŤ
Naše materiály splňujú a v niektorých ukazovateľoch prekračujú požiadavky
zakonníka California Health and Safety Code ako aj požiadavky štátu podľa
zakonníka State Fire Marshal Code na nehorľavosť materiálu.

ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE
Ultrafialový inhibitor je súčasťou našich materiálov aby zabraňoval
blednutiu a žltnutiu materiálov. Tiež ovplyvňuje prenikanie ultrafialovému žiareniu
z okolia respective UV svetlu.

Montážne lišty - možnosti

INTERNAL - vnútorné


EXTERNAL - vonkajšie.


UNIVERSAL PROFILE -univerzálny profil.
Univerzalny profil