Spoločnosť  F.lli.  Giovanardi bola založená v roku 1963 súrodencami Carlom a Giorgiom Giovanardi.  Taktiež v súčasnej dobe firma funguje ako rodinná spoločnosť , ktorú riadia súrodenci Daniela a Carlo Giovanardi. 

    Hlavnou náplňou činnosti bola distribúcia technických textilných  materiálov na vonkajšie použitie. Postupom času pribudli ďalšie predmety obchodnej činnosti ako: komponenty pre komerčné vozidlá, ako aj pevné konštrukcie a príslušenstvo.

Produkty sú vyberané na medzinárodnej úrovni v úzkej spolupráci s renomovanými výrobcami, tak aby sa vytvoril jedinečný sortiment charakteristický výhradne pre firmu Giovanardi.

    Dnes predstavuje produktový rad viac ako 3000 materiálov v rozsahu váhy od 250 g/m2 až do 1600 g/m2 a so šírkou až do 500 cm. Tento široký rozsah ponuky  spĺňa takmer každú požiadavku na textil pre vonkajšie použitie. V priebehu rokov bol vyvinutý systém zabezpečenia kvality, v ktorom sú  pravidelne testované všetky výrobky, takže máme stále aktuálne technické údaje k dispozícii. Naviac, nové produkty sú priebežne testované tak, aby sa zistilo či spĺňajú požiadavky a očakávanie zákazníka.

    Firma Giovanardi má vybudovanú stálu sieť distribútorov v Európe. Hlavný veľkosklad sa nachádza v severnej časti Talianska a umožňuje tak rýchlu a priamu distribúciu tovaru k zákazníkom vo vnútri Talianska a promptné dodávky do ostatných veľkoskladov v Európe. Všetky národné pobočky sú buď 100% riadené a vlastnené rodinou alebo sú joint-venture spoločnosťami. Táto obchodná sieť na európskej úrovni umožňuje firme Giovanardi udržiavať vysokú konkurencieschopnosť s ohľadom na vysokú úroveň a rôznorodosť požiadaviek vo vnútri Európskeho trhu.

    Od roku 2010 kedy bola založená spoločnosť Giovanardi  East spol. s r.o. v Bratislave, sa pôsobnosť firmy rozšírila aj o trhy Slovenska, Česka a Maďarska.

   Spoločnosť Giovanardi East ponúka široký sortiment textilných materiálov firmy Giovanardi a Ferrari ako aj komponenty a príslušenstvo firmy ARTECA z Talianska. Nosným programom je predaj autoplachiet, slnečného tienenia, materiálov pre textilnú architektúru, reklamu, pre nábytkársky priemysel ako aj pre záhradnú architektúru a pre  využitie v lodnom priemysle ale aj v domácnostiach. Okrem toho firma zabezpečuje predaj príslušenstva a komponentov ako aj náradia a priemyselných vrát.

Sídlo firmy vrátane veľkoskladu sa nachádza v centre Bratislavy na Starej Prievozskej ulici č.2.